• 9841251747
  • info@mrpsb.me
  • Budhanilkantha, Kathmandu

मुनलाइट प्रकरण – अप्डेट

मुनलाइट प्रकरण – अप्डेट किर्ते गर्नेपनि एउटा सिमाहुन्छ, एकपटक हुन्छ, र केहि समय लाई हुन्छ तर याहाँत किर्तेको परकास्ट भयेको छ, सबैसिमा नागियेका छन, र सो क्रम जारिनै छ, तसर्थ केही जन्नपर्ने र बुज्न जरुरी कुरा हरु र किर्तेको सबै सिमा-नाकाहरु पारगरेको केही बुज्नै पर्ने त्यथ्य राख्न कोसिस गरेको छु, ध्यान दियेर हेर्नू होला! २०७७ कर्तिक ४ गते अर्थात स.न. २०२० अक्टोबर […]