कोरोनाभाइरसमा Q&A (COVID-19)

कोरोनाभाइरस केसहरू: 106,200 मृत्यु: 3,600 पुन: प्राप्ति: 60,190 कोरोनाभाइरस भनेको के हो?कोरोनाभाइरस भाइरसहरूको एक ठूलो परिवार हो जुन पशुहरू वा मानवहरूमा बिरामी हुन सक्छ। मानवमा, धेरै कोरोनाभाइरोसलाई सामान्य चिसोदेखि लिएर

Scroll Up